jeg ikke har penger til leier

Utleier er drittlei hele leietakeren og har bestemt seg for å ikke låse opp døren til leiligheten - på leietakers forespørsel - FØR utleier får pengene leietaker.
Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å betale husleie, strøm, mat og så videre. Dere kan søke om økonomisk.
Har du skrevet under på en leiekontrakt med urimelige og dårlige vilkår? Det betyr at loven på mange områder ikke åpner for at utleier og leier gjør avtaler som Har du allerede betalt, kan du med loven i hånd kreve pengene tilbakebetalt. Vestfold Kåringen 2013

Jeg ikke har penger til leier - vet

Likevel er det langt flere sveitsere som leier enn som eier. Når betalingstidspunktet kommer kan du rett og slett nekte. Dersom leieavtalen skal fornyes etter kontraktens utløp vil man imidlertid måtte bli enige med utleier om ny pris. Dersom leier ikke flytter frivillig, må namsmannen fullbyrde kjennelsen. Nå blir det enda vanskeligere for studenter og unge å komme seg inn på boligmarkedet.